КАТАЛОГ КНИГИ

Гатев, Стоян
Домашна физиотерапия / Стоян Гатев. - 2 изд. - София: Медицина и физкултура, 1982. - 112 с. : с ил.; 20 см.
УДК 615.81/.82(035)

Именен показалец

Гатев, Стоян

Предметен показалец

Природолечение

Сигнатура
615/ Г25
Инв. №
6940

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)