КАТАЛОГ КНИГИ

Касирски, Йосиф А.
За лекуването : Проблеми и размисъл / Йосиф А. Касирски ; Прев. от рус. С. Влахов. - София: Медицина и физкултура, 1975. - 364 с.; 20 см. - (Биографии и трудове на бележити медици)

Ориг. загл. О врачевании

УДК 614.23/.26

Именен показалец

Касирски, Йосиф А.

Предметен показалец

Медицина

Сигнатура
614/ К45
Инв. №
5409

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)