КАТАЛОГ КНИГИ

Дайски, Александър Г.
Балнеология / Александър Дайски. - 2 допълн. изд. - София: Медицина и физкултура, 1977. - 407 с. : с ил.; 23 см.

Съдържа и: Рез. на рус., англ. ез. ; Азб. показалец

УДК 615.838(035)

Именен показалец

Дайски, Александър Г.

Предметен показалец

Природолечение

Сигнатура
615/ Д25
Инв. №
10675

Още от същия автор

Дайски, Александър. Балнеология. София: Медицина и физкултура, 1965

Дайски, Александър. Лечение чрез пиене на минерални води. София: Медицина и физкултура, 1981

Дайски, Александър. Овча купел. София: Медицина и физкултура, 1962


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)