КАТАЛОГ КНИГИ

Найденов, Грамен Н.
Закаляване и закаляващи процедури / Грамен Н. Найденов. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1965. - 92 с. : с ил.; 20 см.
УДК 615.838+615.89

Именен показалец

Найденов, Грамен Н.

Предметен показалец

Природолечение

Сигнатура
615/ Н17
Инв. №
7640

Още от същия автор

Найденов, Грамен и др. Курортно лечение при заболяване на черния дроб, жлъчните пътища и бъбреците. Пловдив: Христо Г. Данов, 1968

Найденов, Грамен и др. Съвети за болните от жлъчно-чернодробни и бъбречни заболявания. Пловдив: Христо Г. Данов, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)