КАТАЛОГ КНИГИ

Руменин, Кирил
Кюстендил / Кирил Руменин. - София: Медицина и физкултура, 1965. - 36 с. : с ил.; 17 см. - (Библ. Наши курорти)
УДК 615.8(497.22)

Именен показалец

Руменин, Кирил

Предметен показалец

Курорти

Сигнатура
615/ Р92
Инв. №
5363

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)