КАТАЛОГ КНИГИ

Братанов, Братан и др.
Рубеола / Братан Братанов, Петър Кътев. - София: Медицина и физкултура, 1989. - 39 с.; 17 см.
УДК 616.91

Именен показалец

Братанов, Братан
Кътев, Петър

Предметен показалец

Медицина

Сигнатура
616/ Б78
Инв. №
15543

Още от същия автор

Братанов, Братан. Безапетитието у децата. София: Медицина и физкултура, 1978

Братанов, Братан. Пубертетна възраст. София: Медицина и физкултура, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)