КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Виден
Нервна система и спорт / Виден Георгиев. - София: Медицина и физкултура, 1976. - 102 с. : с ил.; 17 см. - (Библ. Физкултура и здраве)
УДК 612.8

Именен показалец

Георгиев, Виден

Предметен показалец

Медицина

Сигнатура
612/ Г37
Инв. №
8731

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)