КАТАЛОГ КНИГИ

Пеев, Димитър и др.
Силуети на XXI век : Науката, техниката, земята, извънземието, човекът, обществото, културата : Есета за бъдещето / Димитър Пеев, Агоп Мелконян, Васил Димитров. - София: Отечество, 1986. - 247 с. : с ил.; 21 см.

Речник на по-малко познати термини и понятия

УДК 62

Именен показалец

Димитров, Васил
Мелконян, Агоп
Пеев, Димитър

Предметен показалец

Космонавтика
Космонавтика
Астрономия
Екология
Природни забележителности
Енергия
Транспорт

Сигнатура
62/ П32
Инв. №
13857

Още от същия автор

Пеев, Димитър. Джентълмена. София: Народна младеж, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)