КАТАЛОГ КНИГИ

Русчев, Димитър
Всемогъщата течност : Нефт / Димитър Русчев. - София: Народна просвета, 1965. - 154 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Химия; 10)
УДК 665.63

Именен показалец

Русчев, Димитър

Предметен показалец

Химическа промишленост
Нефт

Сигнатура
66/ Р93
Инв. №
5952

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)