КАТАЛОГ КНИГИ

Краус, Ян
Леярство / Ян Краус ; Прев. от чеш. Марин Стоянов. - София: Техника, 1962. - 122 с. : с ил.; 17 см. - (Библ. на машиностроителя; 1)

Ориг. загл. Slevarenstvi / Jan Kraus

УДК 621.7

Именен показалец

Краус, Ян

Предметен показалец

Машиностроене

Сигнатура
621/ К89
Инв. №
5382

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)