КАТАЛОГ КНИГИ

Драстик, Франтишек
Ковачество / Франтишек Драстик ; Прев. от чешки Е. Джелепов. - София: Техника, 1962. - 132 с. : с ил.; 17 см. + черт. - (Библ. на машиностроителя; 2)

Ориг. загл. Kovarsvi / Fr. Drastik

УДК 621.73

Именен показалец

Драстик, Франтишек

Предметен показалец

Машиностроене

Сигнатура
621/ Д87
Инв. №
5387

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)