КАТАЛОГ КНИГИ

Наумов, Любен Крумов и др.
Какво разказват българските пощенски марки / Любен Наумов, Славе Шейтанов. - София: Наука и изкуство, 1964. - 267 с. : с ил.; 18 см.
УДК 656.835(497.2)

Именен показалец

Наумов, Любен Крумов

Предметен показалец

Филателия

Сигнатура
65/ Н32
Инв. №
7737

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)