КАТАЛОГ КНИГИ

Филков, Емануил В.
Цветна телевизия / Емануил В. Филков. - София: Техника, 1970. - 254 с. : с ил.; 20 см.
УДК 621.397.132(035)

Именен показалец

Филков, Емануил В.

Предметен показалец

Телевизионна техника

Сигнатура
621/ Ф50
Инв. №
5021

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)