КАТАЛОГ КНИГИ

Ружичка, Бохуслав
100 рационализаторски предложения / Бохуслав Ружичка; Прев. от чешки Ем. Суванджиев; Науч. ред. Карамфила Гюрова. - София: Техника, 1964. - 158 с. : с ил.; 17 см. + табл., сх. - (Библ. на машиностроителя; 14)
УДК 621

Именен показалец

Ружичка, Бохуслав

Предметен показалец

Машиностроене

Сигнатура
621/ Р96
Инв. №
5343

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)