КАТАЛОГ КНИГИ

Тодоров, Тодор Цеков
Техническа термодинамика : Ч.1 / Тодор Цеков Тодоров. - София: Техника, 1963. - 148 с. : с ил.; 17 см. + табл., сх. - (Библ. на машиностроителя; 17)
УДК 621.1.016.7

Именен показалец

Тодоров, Тодор Цеков

Предметен показалец

Машиностроене

Сигнатура
621/ Т64
Инв. №
5381

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)