КАТАЛОГ КНИГИ

Тодориев, Никола Христов
Модернизация на промишлени парни котли / Никола Тодориев. - София: Техника, 1964. - 215 с. : с ил.; 20 см. + табл., сх.
УДК 621.1

Именен показалец

Тодориев, Никола Христов

Предметен показалец

Машиностроене

Сигнатура
621/ Т64
Инв. №
5870

Още от същия автор

Тодориев, Никола. Енергетика и интензификация. София: Наука и изкуство, 1984


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)