КАТАЛОГ КНИГИ

Мишев, Димитър Николов
Отговори на въпроси из областта на телевизията / Димитър Н. Мишев. - София: Техника, 1973. - 77 с. : с ил.; 20 см. + сх. - (Библ. за радиолюбителя)
УДК 621.397.13

Именен показалец

Мишев, Димитър Николов

Предметен показалец

Телевизионна техника

Сигнатура
621/ М53
Инв. №
5432

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)