КАТАЛОГ КНИГИ

Вълева, Емилия А.
Допуски и сглобки / Емилия А. Вълева. - София: Техника, 1966. - 118 с. : с ил.; 17 см. + табл., сх. - (Библ. на машиностроителя; 17)
УДК 621.753

Именен показалец

Вълева, Емилия А.

Предметен показалец

Машиностроене

Сигнатура
621/ В92
Инв. №
5345

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)