КАТАЛОГ КНИГИ

Ивахненко, Алексей Г.
Техническа кибернетика : Системи за автоматическо управление с приспособяване на характеристиките / Алексей Г. Ивахненко ; Прев. от рус. Р. Петков. - София: Техника, 1961. - 431 с.; 21 см. - (Книга за инженера)

Ориг. загл. Техническая кибернетика

УДК 621

Именен показалец

Ивахненко, Алексей Г.

Предметен показалец

Кибернетика

Сигнатура
621/ И25
Инв. №
5548

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)