КАТАЛОГ КНИГИ

Македонски, Димитър Владимиров
Любителски приемни телевизионни антени : [Ръководство] / Димитър В. Македонски. - 3 прераб. изд. - София: Техника, 1988. - 128 с. : с ил.; 20 см. + табл., сх. - (Библ. на радиолюбителя)
УДК 621.397.62(035)

Именен показалец

Македонски, Димитър Владимиров

Предметен показалец

Телевизионна техника

Сигнатура
621/ М19
Инв. №
15025

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)