КАТАЛОГ КНИГИ

Опрев, Марин
Парни двигатели : Учебник за студентите от МЕИ-специалности Топлоенергетика и Подвижен жп. състав / Марин Опрев. - София: Техника, 1965. - 496 с.; 23 см. + черт.

На загл. с. авт. означен Марин Опрев Пешев

УДК 621.1(075.8)

Именен показалец

Опрев, Марин

Предметен показалец

Двигатели

Сигнатура
621/ О-63
Инв. №
5838

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)