КАТАЛОГ КНИГИ

Петрушев, Любомир
Велосипедът / Любомир Петрушев ; Худож. Константин Смолянов. - София: Техника, 1985. - 60 с. : с ил.; 29 см.
УДК 629.118.3

Именен показалец

Петрушев, Любомир

Предметен показалец

Велосипеди

Сигнатура
629/ П46
Инв. №
14146

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)