КАТАЛОГ КНИГИ

Жемчужников, Г. В.
Заваряване на метални конструкции / Г. В. Жемчужников ; Прев. от рус. Методи Атанасов. - 2 изд. - София: Техника, 1966. - 100 с. : с ил.; 17 см. + сх. - (Библ. на машиностроителя)
УДК 621.791

Именен показалец

Жемчужников, Г. В.

Предметен показалец

Машиностроене

Сигнатура
621/ Ж38
Инв. №
5380

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)