КАТАЛОГ КНИГИ

Бекяров, Емил Константинов
Механизиране на шлосерските операции / Емил К. Бекяров. - София: Техника, 1965. - 91 с.; 17 см. - (Библ. на машиностроителя)
УДК 621.9

Именен показалец

Бекяров, Емил Константинов

Предметен показалец

Шлосерство

Сигнатура
621/ Б32
Инв. №
5386

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)