КАТАЛОГ КНИГИ

Спасов, Христофор К.
Безопасност и предвидливост, свързани с дейността на Държавния застрахователен институт / Христофор Спасов. - София: Техника, 1972. - 32 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Безопасно движение; 7)
УДК 368.2

Именен показалец

Спасов, Христофор К.

Предметен показалец

Застраховки

Сигнатура
36/ С55
Инв. №
8706

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)