КАТАЛОГ КНИГИ

Биленкин, Дмитрий Александрович и др.
Техника на утрешния ден / Д. А. Биленкин, Виктор И. Чепелев ; Прев. от рус. Людмила Рогозина. - София: Народна младеж, 1963. - 80 с. : с ил.; 20 см. - (Пор. Светът утре : Книги за новостите в науката и техниката; 1)

Ориг. загл. Нам нужна такая техника

УДК 62(023)

Именен показалец

Биленкин, Дмитрий Александрович
Чепелев, Виктор И.

Предметен показалец

Технически прогрес

Сигнатура
62/ Б44
Инв. №
9737

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)