КАТАЛОГ КНИГИ

Силин, Асколд А.
Осъществяване на идеята / Асколд А. Силин ; Прев. от рус. ез. Веселина Георгиева Симеонова. - София: Техника, 1982. - 64 с.; 20 см.
УДК 62(023)

Именен показалец

Силин, Асколд А.

Предметен показалец

Технически прогрес

Сигнатура
62/ С47
Инв. №
13619

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)