КАТАЛОГ КНИГИ

Щърбанов, Илия Иванов
Наръчник на телевизионния зрител / Илия И. Щърбанов. - 2 прераб. изд. - София: Техника, 1987. - 280 с. : с ил.; 22 см.
УДК 621.397.132(035)

Именен показалец

Щърбанов, Илия Иванов

Предметен показалец

Телевизионна техника

Сигнатура
621/ Щ63
Инв. №
13663

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)