КАТАЛОГ КНИГИ

Вендровска, Зофия
100 минути за красотата / Зофия Вендровска ; Прев. от пол. Димитрина Спасова, Владимир Лазаров. - София: Медицина и физкултура, 1977. - 296 с. : с ил.; 17 см.
УДК 646.7-055.2(035)+796

Именен показалец

Вендровска, Зофия

Предметен показалец

Козметика
Хигиена

Сигнатура
646/ В46
Инв. №
10282

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)