КАТАЛОГ КНИГИ

Иванов, Иван Николов
Уловената луна : Седем приказки и разкази за Владимир Димитров-Майстора / Иван Иванов ; Худож. Буян Филчев. - София: Български художник, 1982. - 72 с. : с ил.; 24 см.
УДК 886.7-32+75.071.1(497.2)(092)+92 Димитров, Владимир

Именен показалец

Димитров-Майстора, Владимир (за него)
Иванов, Иван Николов

Предметен показалец

Художници

Сигнатура
75/ Д58
Инв. №
12341
Сигнатура
75/ Д58
Инв. №
4004

Още от същия автор

Иванов, Иван. Село от седем къщи. София: Български художник, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)