КАТАЛОГ КНИГИ

Байер, Ханс
Стилове в изкуството / Ханс Байер ; Прев. от нем. Илияна Бакалова. - София: Български художник, 1981. - 239 с. : с ил.; 20 см. + репрод. - (Научнопопул. серия Изкуството и ние)

Ориг. загл. Stilkunde / Hans Baier

УДК 7.03(4)

Именен показалец

Байер, Ханс

Предметен показалец

Изобразително изкуство

Сигнатура
7/ Б14
Инв. №
10858

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)