КАТАЛОГ КНИГИ

Брашованова-Станчева, Лада Стоянова и др.
Христоматия по музикална литература с анализи / Лада Брашованова, Пенчо Стоянов. - София: Народна просвета, 1964. - 280 с.; 23 см.
УДК 78.01(072)

Именен показалец

Брашованова-Станчева, Лада Стоянова

Предметен показалец

Музика - история

Сигнатура
78/ Б79
Инв. №
9358

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)