КАТАЛОГ КНИГИ

Соколов, Боян
Изтъкнати български хорове и техните диригенти : Истор. развой, концертни изяви, задгранични турнета и худож. постижения / Боян Соколов. - София: Музика, 1979. - 324 с. : с ил.; 24 см.
УДК 78.087.68(497.2)

Именен показалец

Соколов, Боян

Предметен показалец

Диригенти

Сигнатура
78/ С50
Инв. №
6447

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)