КАТАЛОГ КНИГИ

Мазгалов, Стойчо Тодоров
Театрален лабиринт / Стойчо Мазгалов ; [Предг. Петър Маринков]. - София: Захарий Стоянов: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. - 376 с. : с ил.; 20 см. - (Мелпомена)
ISBN: 954-739-669-2УДК 792.2.071.2(497.2)(092)(093.3)+886.7-2+92 Мазгалов, Стойчо Тодоров

Именен показалец

Мазгалов, Стойчо Тодоров

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ М15
Инв. №
19345

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)