КАТАЛОГ КНИГИ

Попова, Марта
На сцената и в живота / Марта Попова, Ред. Михаил Шакле. - София: Наука и изкуство, 1972. - 256 с. : с ил.; 20 см. + портр. - (Мемоари на бележити български актьори и режисьори)
УДК 792.071(092)+92 Попова, Марта

Именен показалец

Попова, Марта

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ П76
Инв. №
5728

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)