КАТАЛОГ КНИГИ

Гьорова, Севелина
Рачко Ябанджиев : Театрален портрет / Севелина Гьорова. - София: Народна младеж, 1973. - 105 с. : с ил.; 20 см. + портр.
УДК 792.071(092)+92 Ябанджиев, Рачко.

Именен показалец

Гьорова, Севелина

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ Я13
Инв. №
6929

Още от същия автор

Гьорова, Севелина. Константин Кисимов. София: Народна младеж, 1971

Гьорова, Севелина. Младият герой в театъра. София: Наука и изкуство, 1972

Гьорова, Севелина. Ружа Делчева. София: Наука и изкуство, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)