КАТАЛОГ КНИГИ

Даниел, Леон
Театрални есета / Леон Даниел. - София: Народна младеж, 1979. - 252 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Светлина : Книги за естетическото възпитание на младежта)
УДК 792

Именен показалец

Даниел, Леон

Предметен показалец

Театър
Режисьори

Сигнатура
792/ Д18
Инв. №
5727
Сигнатура
792/ Д18
Инв. №
5727

Още от същия автор

Даниел, Леон. Пътешествие в театъра. София: Народна младеж, 1975

Даниел, Леон. Театър и зрител. София: Наука и изкуство, 1964


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)