КАТАЛОГ КНИГИ

Найденова, Вера Найденова и др.
Актьори на българското кино / Вера Найденова; Иван Дечев. - 2 изд. - София: Наука и изкуство, 1975. - 111 с. : с ил.; 20 см. - (Творци на сцената и екрана)

Творчески портр. на Георги Калоянчев, Апостол Карамитев, Невена Коканова, Георги Георгиев-Гец, Иван Братанов, Григор Вачков, Георги Черкелов, Емилия Радева, Константин Коцев, Наум Шопов

УДК 791.44.2(497.2)

Именен показалец

Дечев, Иван
Найденова, Вера Найденова

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
791/ Н17
Инв. №
5910

Още от същия автор

Найденова, Вера. Керваните на киното пътуват.... София: Наука и изкуство, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)