КАТАЛОГ КНИГИ

Куросава, Акира
Нещо като автобиография, или потта на жабата : Автобиография / Акира Куросава ; Прев. от япон. Ружица Угринова ; Послесл. Вера Найденова. - София: Наука и изкуство, 1989. - 397 с. : с ил.; 17 см. - (Човекът и изкуството)

Съдържа и Акира Куросава - факти, филми, размисли / Състав. Р. Угринова, Д. Бърдарски

УДК 791.43.071.1(520)(092)+92 Куросава, Акира

Именен показалец

Куросава, Акира

Предметен показалец

Кино
Режисьори

Сигнатура
791/ К93
Инв. №
15427

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)