КАТАЛОГ КНИГИ

Грозев, Александър
Златан Дудов : Творчески портрет / Александър Грозев. - София: Наука и изкуство, 1972. - 156 с. : с ил.; 17 см.
УДК 791(092)+92 Дудов, Зл.

Именен показалец

Грозев, Александър

Предметен показалец

Кино

Сигнатура
791/ Д92
Инв. №
7842

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)