КАТАЛОГ КНИГИ

Каракашев, Владимир Георгиев
Театър и съвременност / Владимир Каракашев. - София: Български писател, 1967. - 267 с.; 20 см.
УДК 792

Именен показалец

Каракашев, Владимир Георгиев

Сигнатура
792/ К32
Инв. №
7171

Още от същия автор

Каракашев, Владимир. Ние гледаме театър. София: Народна младеж, 1962

Каракашев, Владимир. Стефан Гецов. София: Наука и изкуство, 1967

Каракашев, Владимир. Стефан Гецов. София: Наука и изкуство, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)