КАТАЛОГ КНИГИ

Гочев, Гочо
Театър и критика / Гочо Гочев. - София: Наука и изкуство, 1963. - 294 с.; 21 см.
УДК 792.07

Именен показалец

Гочев, Гочо

Предметен показалец

Театър

Сигнатура
792/ Г72
Инв. №
6541

Още от същия автор

Гочев, Гочо. Сцена и живот. София: Български писател, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)