КАТАЛОГ КНИГИ

Канушев, Димитър
Театрални вълнения / Димитър Канушев. - София: Наука и изкуство, 1966. - 186 с.; 20 см.
УДК 792+886.7-8

Именен показалец

Канушев, Димитър

Предметен показалец

Театър

Сигнатура
792/ К24
Инв. №
8736
Сигнатура
792/ К24
Инв. №
8030

Още от същия автор

Канушев, Димитър. Театрална критика. София: Български писател, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)