КАТАЛОГ КНИГИ

Даниел, Леон
Пътешествие в театъра / Леон Даниел. - София: Народна младеж, 1975. - 192 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Светлина : Книги за естетическото възпитание на младежта)
УДК 792

Именен показалец

Даниел, Леон

Сигнатура
792/ Д18
Инв. №
6049

Още от същия автор

Даниел, Леон. Театрални есета. София: Народна младеж, 1979

Даниел, Леон. Театър и зрител. София: Наука и изкуство, 1964


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)