КАТАЛОГ КНИГИ

Райнова, Виолета Райкова
Театър и зрител / иолета Райнова. - София: Наука и изкуство, 1975. - 87 с.; 20 см. - (Пор. Проблеми на театъра и киното)
УДК 792

Именен показалец

Райнова, Виолета Райкова

Предметен показалец

Театър

Сигнатура
792/ Р28
Инв. №
7372

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)