КАТАЛОГ КНИГИ

Българският филм и критиката : Сборник рецензии / Състав. Александър Грозев. - София: Наука и изкуство, 1974. - 376 с.; 20 см.
УДК 791.43(497.2)

Именен показалец

Грозев, Александър (съст.)

Предметен показалец

Кино

Сигнатура
791/ Б92
Инв. №
6810

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)