КАТАЛОГ КНИГИ

Спортен спектър `71/ `72 / Състав. Атанас Мандаджиев, Спас Тодоров. - София: Медицина и физкултура, 1970. - 196 с. : с ил.; 20 см.
УДК 796.093

Именен показалец

Мандаджиев, Атанас (съст.)
Тодоров, Спас (съст.)

Предметен показалец

Спорт

Сигнатура
796/ С58
Инв. №
6759

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)