КАТАЛОГ КНИГИ

Лис, Ян и др.
Честна игра / Ян Лис, Тадеуш Олшански ; Прев. от пол. Алина Щерева. - София: Медицина и физкултура, 1986. - 100 с.; 20 см. - (За чистота на спорта)

Ориг. загл. Czysta gra / Jan Lis, Tadeusz Olszanski

УДК 796.07

Именен показалец

Лис, Ян
Олшански, Тадеуш

Предметен показалец

Спорт

Сигнатура
796/799/Л 68
Инв. №
12712

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)