КАТАЛОГ КНИГИ

Антонова, Мария и др.
Здрава и красива чрез гимнастика / Мария Антонова, Ек. Захариева. - 2 прераб. изд. - София: Медицина и физкултура, 1963. - 154 с. : с ил.; 20 см.
УДК 796.41-055.2

Именен показалец

Антонова, Мария

Предметен показалец

Гимнастика

Сигнатура
796 / А75
Инв. №
8421

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)