КАТАЛОГ КНИГИ

Недялкова, Гюрга Такова
Художествена гимнастика за най-малките / Г. Недялкова; Худож. Красимира Михайлова. - София: Медицина и физкултура, 1987. - 87 с. : с ил.; 20 см.
УДК 796.41-053.2(035)

Именен показалец

Недялкова, Гюрга Такова

Предметен показалец

Гимнастика

Сигнатура
796/ Н46
Инв. №
14712
Сигнатура
796/ Н46
Инв. №
14734

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)